Common menu bar links

Trent-Severn Waterway National Historic Site of Canada

Water Management Program

Forecasted Water Levels - Haliburton Area

15/09/2014 - 29/09/2014
08/09/2014 - 22/09/2014
02/09/2014 - 16/09/2014
25/08/2014 - 08/09/2014

Start Date: 15/09/2014
End Date: 29/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 1.845 1.544 -0.301 2.90
Redpine Lake 0.899 0.745 -0.154 1.22
Nunikani Lake 2.118 1.921 -0.197 3.05
Hawk Lake 2.941 2.822 -0.119 4.42
Halls Lake 1.895 1.790 -0.105 2.59
Sherborne Lake 0.100 0.000 -0.100 1.52
Kushog Lake 2.384 2.230 -0.154 3.20
Percy Lake 1.190 1.075 -0.115 1.98
Haliburton Lake 2.327 2.174 -0.153 3.05
Redstone Lake 2.488 2.327 -0.161 3.66
Eagle Lake 1.600 1.471 -0.129 2.29
Twelve Mile Lake 1.663 1.367 -0.296 1.98
Horseshoe Lake 1.822 1.403 -0.419 2.44
Big Bob Lake 1.720 1.644 -0.076 2.90
Little Bob Lake 1.120 1.059 -0.061 1.52
Gull Lake 1.831 1.561 -0.270 2.13
Moore Lake 1.304 1.215 -0.089 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.533 1.375 -0.158 2.29
Canning Lake 1.200 1.013 -0.187 1.52
Miskwabi Lake 1.741 1.691 -0.050 2.29
Loon Lake 1.356 1.300 -0.056 1.98
Koshlong Lake 1.710 1.664 -0.046 2.29
Farquhar Lake 2.166 2.088 -0.078 3.05
Grace Lake 1.525 1.491 -0.034 2.06
Esson Lake 2.101 1.903 -0.198 3.05
Little Glamour Lake 1.140 1.117 -0.023 1.83
Big Glamour Lake 1.740 1.690 -0.050 2.44
Gooderham Lake 1.620 1.595 -0.025 1.83
Contau Lake 1.260 1.260 0.000 1.68
White Lake 1.150 1.053 -0.097 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 1.941 1.779 -0.162 2.74
Anstruther Lake 1.581 1.416 -0.165 2.29
Mississagua Lake 1.686 1.406 -0.280 2.44
Eels Lake 2.356 1.993 -0.363 3.66
Jack Lake 1.352 1.176 -0.176 1.93Start Date: 08/09/2014
End Date: 22/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 1.956 1.643 -0.313 2.90
Redpine Lake 0.732 0.671 -0.061 1.22
Nunikani Lake 1.970 1.852 -0.118 3.05
Hawk Lake 3.008 2.861 -0.147 4.42
Halls Lake 1.921 1.910 -0.011 2.59
Sherborne Lake 0.129 0.000 -0.129 1.52
Kushog Lake 2.510 2.249 -0.261 3.20
Percy Lake 1.320 1.031 -0.289 1.98
Haliburton Lake 2.330 2.080 -0.250 3.05
Redstone Lake 2.604 2.317 -0.287 3.66
Eagle Lake 1.579 1.404 -0.175 2.29
Twelve Mile Lake 1.579 1.364 -0.215 1.98
Horseshoe Lake 1.781 1.559 -0.222 2.44
Big Bob Lake 1.810 1.600 -0.210 2.90
Little Bob Lake 1.170 1.091 -0.079 1.52
Gull Lake 1.824 1.654 -0.170 2.13
Moore Lake 1.321 1.233 -0.088 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.534 1.430 -0.104 2.29
Canning Lake 1.207 1.088 -0.119 1.52
Miskwabi Lake 1.737 1.515 -0.222 2.29
Loon Lake 1.335 1.294 -0.041 1.98
Koshlong Lake 1.750 1.491 -0.259 2.29
Farquhar Lake 2.160 1.917 -0.243 3.05
Grace Lake 1.532 1.459 -0.073 2.06
Esson Lake 2.290 2.267 -0.023 3.05
Little Glamour Lake 1.250 1.247 -0.003 1.83
Big Glamour Lake 1.780 1.756 -0.024 2.44
Gooderham Lake 1.450 1.170 -0.280 1.83
Contau Lake 1.260 1.244 -0.016 1.68
White Lake 1.330 1.330 0.000 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 2.048 1.899 -0.149 2.74
Anstruther Lake 1.684 1.416 -0.268 2.29
Mississagua Lake 1.806 1.431 -0.375 2.59
Eels Lake 2.456 2.031 -0.425 3.66
Jack Lake 1.450 1.258 -0.192 1.93Start Date: 02/09/2014
End Date: 16/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 2.051 1.842 -0.209 2.90
Redpine Lake 0.901 0.749 -0.152 1.22
Nunikani Lake 2.137 1.893 -0.244 3.05
Hawk Lake 3.099 2.848 -0.251 4.42
Halls Lake 1.830 1.609 -0.221 2.59
Sherborne Lake 0.218 0.000 -0.218 1.52
Kushog Lake 2.558 2.423 -0.135 3.20
Percy Lake 1.340 1.277 -0.063 1.98
Haliburton Lake 2.358 2.167 -0.191 3.05
Redstone Lake 2.663 2.450 -0.213 3.66
Eagle Lake 1.654 1.435 -0.219 2.29
Twelve Mile Lake 1.562 1.591 0.029 1.98
Horseshoe Lake 1.806 1.780 -0.026 2.44
Big Bob Lake 1.970 1.903 -0.067 2.90
Little Bob Lake 1.050 0.973 -0.077 1.52
Gull Lake 1.847 1.759 -0.088 2.13
Moore Lake 1.387 1.276 -0.111 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.558 1.558 0.000 2.29
Canning Lake 1.247 1.155 -0.092 1.52
Miskwabi Lake 1.752 1.614 -0.138 2.29
Loon Lake 1.347 1.362 0.015 1.98
Koshlong Lake 1.790 1.648 -0.142 2.29
Farquhar Lake 2.335 2.166 -0.169 3.05
Grace Lake 1.532 1.455 -0.077 2.06
Esson Lake 2.315 2.217 -0.098 3.05
Little Glamour Lake 1.260 1.218 -0.042 1.83
Big Glamour Lake 1.800 1.780 -0.020 2.44
Gooderham Lake 1.538 1.062 -0.476 1.83
Contau Lake 1.270 1.211 -0.059 1.68
White Lake 1.330 1.261 -0.069 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 2.089 1.928 -0.161 2.74
Anstruther Lake 1.869 1.537 -0.332 2.29
Mississagua Lake 1.921 1.676 -0.245 2.59
Eels Lake 2.611 2.290 -0.321 3.66
Jack Lake 1.571 1.400 -0.171 1.93Start Date: 25/08/2014
End Date: 08/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 2.257 1.970 -0.287 2.90
Redpine Lake 0.918 0.577 -0.341 1.22
Nunikani Lake 2.137 1.918 -0.220 3.05
Hawk Lake 3.265 3.085 -0.180 4.42
Halls Lake 1.946 1.851 -0.095 2.59
Sherborne Lake 0.365 0.161 -0.204 1.52
Kushog Lake 2.659 2.525 -0.134 3.2
Percy Lake 1.390 1.324 -0.066 1.98
Haliburton Lake 2.492 2.349 -0.143 3.05
Redstone Lake 2.800 2.633 -0.167 3.66
Eagle Lake 1.779 1.577 -0.202 2.29
Twelve Mile Lake 1.569 1.570 0.001 1.98
Horseshoe Lake 1.975 1.914 -0.061 2.44
Big Bob Lake 2.030 1.881 -0.149 2.90
Little Bob Lake 1.130 1.138 0.008 1.52
Gull Lake 2.009 1.659 -0.350 2.13
Moore Lake 1.455 1.300 -0.155 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.694 1.649 -0.045 2.29
Canning Lake 1.269 1.154 -0.115 1.52
Miskwabi Lake 1.804 1.730 -0.074 2.29
Loon Lake 1.494 1.474 -0.020 1.98
Koshlong Lake 1.840 1.855 0.015 2.29
Farquhar Lake 2.409 2.289 -0.120 3.05
Grace Lake 1.641 1.493 -0.148 2.06
Esson Lake 2.413 2.389 -0.024 3.05
Little Glamour Lake 1.310 1.355 0.045 1.83
Big Glamour Lake 1.890 1.715 -0.175 2.44
Gooderham Lake 1.612 1.554 -0.058 1.83
Contau Lake 1.320 1.261 -0.059 1.68
White Lake 1.400 1.345 -0.055 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 2.170 2.056 -0.114 2.74
Anstruther Lake 2.011 1.727 -0.284 2.29
Mississagua Lake 2.059 1.720 -0.339 2.59
Eels Lake 2.915 2.530 -0.385 3.66
Jack Lake 1.685 1.489 -0.196 1.93