Common menu bar links

Trent-Severn Waterway National Historic Site of Canada

Water Management Program

Forecasted Water Levels - Haliburton Area

06/10/2014 - 20/10/2014
30/09/2014 - 14/10/2014
22/09/2014 - 06/10/2014
15/09/2014 - 29/09/2014
08/09/2014 - 22/09/2014
02/09/2014 - 16/09/2014
25/08/2014 - 08/09/2014

Start Date: 06/10/2014
End Date: 20/10/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake1.4851.281-0.2042.90
Redpine Lake0.8770.748-0.1291.22
Nunikani Lake1.7911.647-0.1443.05
Hawk Lake2.4642.294-0.1704.42
Halls Lake1.9721.845-0.1272.59
Sherborne Lake0.1400.119-0.0211.52
Kushog Lake1.6631.337-0.3263.20
Percy Lake0.5500.295-0.2551.98
Haliburton Lake1.8361.598-0.2383.05
Redstone Lake1.8121.496-0.3163.66
Eagle Lake1.4201.179-0.2412.29
Twelve Mile Lake1.7011.679-0.0221.98
Horseshoe Lake1.9321.729-0.2032.44
Big Bob Lake1.0701.027-0.0432.90
Little Bob Lake0.4300.328-0.1021.52
Gull Lake1.9591.713-0.2462.13
Moore Lake1.3801.185-0.1961.52
Burnt River Watershed
Drag Lake1.4101.284-0.1262.29
Canning Lake1.0500.969-0.0811.52
Miskwabi Lake1.6301.581-0.0492.29
Loon Lake0.8460.753-0.0931.98
Koshlong Lake1.3301.239-0.0912.29
Farquhar Lake2.0091.960-0.0493.05
Grace Lake0.9480.835-0.1132.06
Esson Lake1.4951.387-0.1083.05
Little Glamour Lake0.4200.406-0.0141.83
Big Glamour Lake1.0000.860-0.1402.44
Gooderham Lake1.1471.002-0.1451.83
Contau Lake0.7300.667-0.0631.68
White Lake0.4900.438-0.0521.83
Other Watersheds
Crystal Lake1.3421.152-0.1902.74
Anstruther Lake1.1711.012-0.1592.29
Mississagua Lake1.3891.144-0.2452.44
Eels Lake1.8461.562-0.2843.66
Jack Lake1.1611.070-0.0911.93Start Date: 30/09/2014
End Date: 14/10/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 1.622 1.540 -0.082 2.90
Redpine Lake 0.700 0.586 -0.114 1.22
Nunikani Lake 1.614 0.679 -0.935 3.05
Hawk Lake 2.627 2.410 -0.217 4.42
Halls Lake 1.905 1.713 -0.192 2.59
Sherborne Lake 1.830 1.830 0.000 1.52
Kushog Lake 1.950 1.596 -0.354 3.20
Percy Lake 0.720 0.526 -0.194 1.98
Haliburton Lake 1.960 1.712 -0.248 3.05
Redstone Lake 2.032 1.846 -0.186 3.66
Eagle Lake 1.486 1.256 -0.230 2.29
Twelve Mile Lake 1.693 1.802 0.109 1.98
Horseshoe Lake 1.967 1.737 -0.230 2.44
Big Bob Lake 1.090 1.005 -0.085 2.90
Little Bob Lake 0.530 0.356 -0.174 1.52
Gull Lake 1.989 1.645 -0.344 2.13
Moore Lake 1.418 1.185 -0.234 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.443 1.401 -0.042 2.29
Canning Lake 1.098 1.039 -0.059 1.52
Miskwabi Lake 1.639 1.630 -0.009 2.29
Loon Lake 0.898 0.703 -0.195 1.98
Koshlong Lake 1.395 1.215 -0.180 2.29
Farquhar Lake 2.021 1.992 -0.029 3.05
Grace Lake 1.034 0.763 -0.271 2.06
Esson Lake 1.590 1.162 -0.428 3.05
Little Glamour Lake 0.446 0.278 -0.168 1.83
Big Glamour Lake 1.152 0.895 -0.257 2.44
Gooderham Lake 1.213 0.829 -0.384 1.83
Contau Lake 0.779 0.413 -0.366 1.68
White Lake 0.542 0.250 -0.292 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 1.450 1.119 -0.331 2.74
Anstruther Lake 1.310 0.969 -0.341 2.29
Mississagua Lake 1.490 1.253 -0.237 2.44
Eels Lake 1.983 1.653 -0.330 3.66
Jack Lake 1.197 1.096 -0.101 1.93Start Date: 22/09/2014
End Date: 06/10/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 1.693 1.527 -0.166 2.90
Redpine Lake 0.798 0.665 -0.133 1.22
Nunikani Lake 2.053 1.198 -0.855 3.05
Hawk Lake 2.730 2.312 -0.418 4.42
Halls Lake 1.964 1.960 -0.004 2.59
Sherborne Lake 1.830 1.830 0.000 1.52
Kushog Lake 2.268 1.923 -0.345 3.20
Percy Lake 0.940 0.412 -0.528 1.98
Haliburton Lake 2.172 1.813 -0.359 3.05
Redstone Lake 2.186 1.919 -0.267 3.66
Eagle Lake 1.554 1.479 -0.075 2.29
Twelve Mile Lake 1.787 1.764 -0.023 1.98
Horseshoe Lake 1.923 1.808 -0.115 2.44
Big Bob Lake 1.490 1.302 -0.188 2.90
Little Bob Lake 0.890 0.726 -0.164 1.52
Gull Lake 1.902 1.818 -0.084 2.13
Moore Lake 1.389 1.185 -0.205 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.490 1.434 -0.056 2.29
Canning Lake 1.181 1.024 -0.157 1.52
Miskwabi Lake 1.676 1.621 -0.055 2.29
Loon Lake 1.294 0.825 -0.469 1.98
Koshlong Lake 1.570 1.181 -0.389 2.29
Farquhar Lake 2.068 2.031 -0.037 3.05
Grace Lake 1.347 0.898 -0.449 2.06
Esson Lake 2.061 1.740 -0.321 3.05
Little Glamour Lake 1.750 1.489 -0.261 1.83
Big Glamour Lake 1.510 1.213 -0.297 2.44
Gooderham Lake 1.525 1.305 -0.220 1.83
Contau Lake 1.090 0.985 -0.105 1.68
White Lake 0.880 0.745 -0.135 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 1.684 1.315 -0.369 2.74
Anstruther Lake 1.548 1.306 -0.242 2.29
Mississagua Lake 1.583 1.337 -0.246 2.44
Eels Lake 2.188 1.786 -0.402 3.66
Jack Lake 1.258 1.101 -0.157 1.93Start Date: 15/09/2014
End Date: 29/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 1.845 1.544 -0.301 2.90
Redpine Lake 0.899 0.745 -0.154 1.22
Nunikani Lake 2.118 1.921 -0.197 3.05
Hawk Lake 2.941 2.822 -0.119 4.42
Halls Lake 1.895 1.790 -0.105 2.59
Sherborne Lake 0.100 0.000 -0.100 1.52
Kushog Lake 2.384 2.230 -0.154 3.20
Percy Lake 1.190 1.075 -0.115 1.98
Haliburton Lake 2.327 2.174 -0.153 3.05
Redstone Lake 2.488 2.327 -0.161 3.66
Eagle Lake 1.600 1.471 -0.129 2.29
Twelve Mile Lake 1.663 1.367 -0.296 1.98
Horseshoe Lake 1.822 1.403 -0.419 2.44
Big Bob Lake 1.720 1.644 -0.076 2.90
Little Bob Lake 1.120 1.059 -0.061 1.52
Gull Lake 1.831 1.561 -0.270 2.13
Moore Lake 1.304 1.215 -0.089 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.533 1.375 -0.158 2.29
Canning Lake 1.200 1.013 -0.187 1.52
Miskwabi Lake 1.741 1.691 -0.050 2.29
Loon Lake 1.356 1.300 -0.056 1.98
Koshlong Lake 1.710 1.664 -0.046 2.29
Farquhar Lake 2.166 2.088 -0.078 3.05
Grace Lake 1.525 1.491 -0.034 2.06
Esson Lake 2.101 1.903 -0.198 3.05
Little Glamour Lake 1.140 1.117 -0.023 1.83
Big Glamour Lake 1.740 1.690 -0.050 2.44
Gooderham Lake 1.620 1.595 -0.025 1.83
Contau Lake 1.260 1.260 0.000 1.68
White Lake 1.150 1.053 -0.097 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 1.941 1.779 -0.162 2.74
Anstruther Lake 1.581 1.416 -0.165 2.29
Mississagua Lake 1.686 1.406 -0.280 2.44
Eels Lake 2.356 1.993 -0.363 3.66
Jack Lake 1.352 1.176 -0.176 1.93Start Date: 08/09/2014
End Date: 22/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 1.956 1.643 -0.313 2.90
Redpine Lake 0.732 0.671 -0.061 1.22
Nunikani Lake 1.970 1.852 -0.118 3.05
Hawk Lake 3.008 2.861 -0.147 4.42
Halls Lake 1.921 1.910 -0.011 2.59
Sherborne Lake 0.129 0.000 -0.129 1.52
Kushog Lake 2.510 2.249 -0.261 3.20
Percy Lake 1.320 1.031 -0.289 1.98
Haliburton Lake 2.330 2.080 -0.250 3.05
Redstone Lake 2.604 2.317 -0.287 3.66
Eagle Lake 1.579 1.404 -0.175 2.29
Twelve Mile Lake 1.579 1.364 -0.215 1.98
Horseshoe Lake 1.781 1.559 -0.222 2.44
Big Bob Lake 1.810 1.600 -0.210 2.90
Little Bob Lake 1.170 1.091 -0.079 1.52
Gull Lake 1.824 1.654 -0.170 2.13
Moore Lake 1.321 1.233 -0.088 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.534 1.430 -0.104 2.29
Canning Lake 1.207 1.088 -0.119 1.52
Miskwabi Lake 1.737 1.515 -0.222 2.29
Loon Lake 1.335 1.294 -0.041 1.98
Koshlong Lake 1.750 1.491 -0.259 2.29
Farquhar Lake 2.160 1.917 -0.243 3.05
Grace Lake 1.532 1.459 -0.073 2.06
Esson Lake 2.290 2.267 -0.023 3.05
Little Glamour Lake 1.250 1.247 -0.003 1.83
Big Glamour Lake 1.780 1.756 -0.024 2.44
Gooderham Lake 1.450 1.170 -0.280 1.83
Contau Lake 1.260 1.244 -0.016 1.68
White Lake 1.330 1.330 0.000 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 2.048 1.899 -0.149 2.74
Anstruther Lake 1.684 1.416 -0.268 2.29
Mississagua Lake 1.806 1.431 -0.375 2.59
Eels Lake 2.456 2.031 -0.425 3.66
Jack Lake 1.450 1.258 -0.192 1.93Start Date: 02/09/2014
End Date: 16/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 2.051 1.842 -0.209 2.90
Redpine Lake 0.901 0.749 -0.152 1.22
Nunikani Lake 2.137 1.893 -0.244 3.05
Hawk Lake 3.099 2.848 -0.251 4.42
Halls Lake 1.830 1.609 -0.221 2.59
Sherborne Lake 0.218 0.000 -0.218 1.52
Kushog Lake 2.558 2.423 -0.135 3.20
Percy Lake 1.340 1.277 -0.063 1.98
Haliburton Lake 2.358 2.167 -0.191 3.05
Redstone Lake 2.663 2.450 -0.213 3.66
Eagle Lake 1.654 1.435 -0.219 2.29
Twelve Mile Lake 1.562 1.591 0.029 1.98
Horseshoe Lake 1.806 1.780 -0.026 2.44
Big Bob Lake 1.970 1.903 -0.067 2.90
Little Bob Lake 1.050 0.973 -0.077 1.52
Gull Lake 1.847 1.759 -0.088 2.13
Moore Lake 1.387 1.276 -0.111 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.558 1.558 0.000 2.29
Canning Lake 1.247 1.155 -0.092 1.52
Miskwabi Lake 1.752 1.614 -0.138 2.29
Loon Lake 1.347 1.362 0.015 1.98
Koshlong Lake 1.790 1.648 -0.142 2.29
Farquhar Lake 2.335 2.166 -0.169 3.05
Grace Lake 1.532 1.455 -0.077 2.06
Esson Lake 2.315 2.217 -0.098 3.05
Little Glamour Lake 1.260 1.218 -0.042 1.83
Big Glamour Lake 1.800 1.780 -0.020 2.44
Gooderham Lake 1.538 1.062 -0.476 1.83
Contau Lake 1.270 1.211 -0.059 1.68
White Lake 1.330 1.261 -0.069 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 2.089 1.928 -0.161 2.74
Anstruther Lake 1.869 1.537 -0.332 2.29
Mississagua Lake 1.921 1.676 -0.245 2.59
Eels Lake 2.611 2.290 -0.321 3.66
Jack Lake 1.571 1.400 -0.171 1.93Start Date: 25/08/2014
End Date: 08/09/2014

Lake Name
Start Date
Water Level (m)
End Date (Target)
Water Level (m)
Target Differential
metres (m)
Full Level
metres (m)
Gull River Watershed
Kennisis Lake 2.257 1.970 -0.287 2.90
Redpine Lake 0.918 0.577 -0.341 1.22
Nunikani Lake 2.137 1.918 -0.220 3.05
Hawk Lake 3.265 3.085 -0.180 4.42
Halls Lake 1.946 1.851 -0.095 2.59
Sherborne Lake 0.365 0.161 -0.204 1.52
Kushog Lake 2.659 2.525 -0.134 3.2
Percy Lake 1.390 1.324 -0.066 1.98
Haliburton Lake 2.492 2.349 -0.143 3.05
Redstone Lake 2.800 2.633 -0.167 3.66
Eagle Lake 1.779 1.577 -0.202 2.29
Twelve Mile Lake 1.569 1.570 0.001 1.98
Horseshoe Lake 1.975 1.914 -0.061 2.44
Big Bob Lake 2.030 1.881 -0.149 2.90
Little Bob Lake 1.130 1.138 0.008 1.52
Gull Lake 2.009 1.659 -0.350 2.13
Moore Lake 1.455 1.300 -0.155 1.52
Burnt River Watershed
Drag Lake 1.694 1.649 -0.045 2.29
Canning Lake 1.269 1.154 -0.115 1.52
Miskwabi Lake 1.804 1.730 -0.074 2.29
Loon Lake 1.494 1.474 -0.020 1.98
Koshlong Lake 1.840 1.855 0.015 2.29
Farquhar Lake 2.409 2.289 -0.120 3.05
Grace Lake 1.641 1.493 -0.148 2.06
Esson Lake 2.413 2.389 -0.024 3.05
Little Glamour Lake 1.310 1.355 0.045 1.83
Big Glamour Lake 1.890 1.715 -0.175 2.44
Gooderham Lake 1.612 1.554 -0.058 1.83
Contau Lake 1.320 1.261 -0.059 1.68
White Lake 1.400 1.345 -0.055 1.83
Other Watersheds
Crystal Lake 2.170 2.056 -0.114 2.74
Anstruther Lake 2.011 1.727 -0.284 2.29
Mississagua Lake 2.059 1.720 -0.339 2.59
Eels Lake 2.915 2.530 -0.385 3.66
Jack Lake 1.685 1.489 -0.196 1.93